Kelderdichting in Kortrijk

Ook in Kortrijk hebben veel woningen een kelder. De kelder is vaak de zwakke schakel van een woning. De kelder ligt namelijk onder het grondniveau, dus er is een risico de kelder in aanraking komt met grondvocht en ook wordt een kelder niet altijd even goed geventileerd. Zowel het grondvocht als slechte ventilatie wat condensatie kan opleveren, zorgt niet alleen voor schade aan de kelder zelf, ook kan het vocht de woning bereiken en daar de nodige schade veroorzaken. Een oplossing hiervoor is om kelderdichting in Kortrijk toe te passen. De kelder wordt dusdanig waterdicht gemaakt dat er van vochtproblemen geen sprake meer is. Meer info op kortrijkconventionbureau.be

Welke vorm van kelderdichting?

De kelder goed waterdicht krijgen is niet altijd even gemakkelijk. Vooral wanneer de keldermuren in de loop der jaren poreus zijn geworden en er scheuren in zijn ontstaan. Er zijn dan ook diverse methodes van kelderdichting. Welke vorm je moet kiezen hangt vooral ook af van de grondwaterdruk en de staat van de kelder. Als de kelder te onstabiel is, kan dit schade aan een nieuwe kelderdichting geven en is een kelderdichting plaatsen voor niets geweest. In dat geval kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld kelderdrainage. Is je kelder wel geschikt voor kelderdichting, dan is het verstandig om dit goed aan te pakken en te kiezen voor kelderbekuiping.

Kelderbekuiping

De naam van deze vorm van kelderdichting Kortrijk zegt het eigenlijk al, er wordt een soort van kuip in de kelder gemaakt dat de kelder tegen insijpelend grondwater moet beschermen. Eerst zal je de muur moeten laten afkappen. Vervolgens zoek je de nodige scheuren en andere beschadigingen in de muur op waardoor het voor grondvocht mogelijk is om de kelder in te komen. Deze scheuren moeten goed gedicht worden met een speciaal waterdicht vulmiddel. Vervolgens worden er meerdere lagen waterdichte metsel- en mortellagen tegen de muur aangebracht. Elke laag moet voordat de volgende laag aangebracht kan worden goed drogen. Deze klus neemt daarom wel meerdere dagen in beslag. Als er ook grondwater door de keldervloer sijpelt is het gieten van een nieuwe bodemplaat ook verstandig.

Keldermuren injecteren

De keldermuren kunnen ook geïnjecteerd worden met een waterafstotende gel. In de keldermuren worden gaten geboord waarin de gel gespoten wordt. De gel trekt in het metselwerk en zal daar uitharden. Op deze manier heb je een waterkering in je kelder tot stand gebracht.

Kelderdrainage

Mocht je kelder niet geschikt zijn voor kelderdichting, dan is kelderdrainage een optie. Tegen de muren en de vloer wordt een noppenmembraam aangebracht waar kleine kanaaltjes inzitten. Hier overheen komt ter afwerking een waterdichte metsellaag. Grondvocht wat nu de kelder inkomt wordt opgevangen door het noppenmembraam. Door de kanaaltjes in het membraam stroomt het vocht door naar een verzamelput. Kelderdrainage is dus geen vorm van kelderdichting, maar een manier om gecontroleerd het vocht af te voeren.

Ventilatie

Als onderdeel van kelderdichting moet ook de ventilatie aandacht krijgen. De kelder kan nu waterdicht zijn, maar als de ventilatie niet op orde is, ontstaat er alsnog een vochtprobleem door condensatie. Let er dus op dat je ook door middel van ventilatieroosters of ventilatoren de kelder goed verlucht.