Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Doel van deze site

De portaalsite van de Kortrijk Regional Convention Bureau (KCB) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het Kortrijk Regional Convention Bureau.

Met deze site wil KCB u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen het Kortrijk Regional Convention Bureau te raadplegen.

Er wordt benadrukt dat de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd.

Over het gebruik van deze site 

Aan het gebruik van de portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Het Kortrijk Regional Convention Bureau levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal KCB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Kortrijk Regional Convention Bureau levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het KCB niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. 

Het Kortrijk Regional Convention Bureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De portaalsite kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Kortrijk Regional Convention Bureau geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het KCB kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het Kortrijk Regional Convention Bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.

Privacy

Het Kortrijk Regional Convention Bureau hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.
  • Het KCB zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Interesse in onze MICE-Manual?

MICE manual

MICE manual doorbladeren MICE manual downloaden
Andere zalen in de regioIndien u graag op de hoogte blijft, abonneer u op onze nieuwsbrief.
EFROEuropese unieFlanders Belgium
Prov WVL

Aanbod

Informatie

Beursruimtes

Partners

Contact

© kortrijk regional Convention Bureau - Disclaimer & Privacy